Educar i Atendre

EDUCAR els infants i ATENDRE els infants i les seves famílies, són els objectius principals de la nostra escola.

Al Saltiró, EDUCAR significa ajudar a créixer, per què creiem que ens eduquem des que naixem fins que ens morim: aprenem, no tan sols a parlar o a caminar, si no a relacionar-nos, a jugar, a estimar...

ATENDRE, per nosaltres, vol dir vetllar i acompanyar, respectant sempre la individualitat de cada infant i de la seva família: al Saltiró cada nen i cada nena són únics i especials, i tots tindran una mirada única adreçada només a ell o a ella.

A Saltiró creixem educant

CUIDANT, OBSERVANT I ACOLLINT

Vetllem cuidant: els infants han d'estar ben atesos físicament, en un espai condicionat i adaptat a les seves necessitats, on s'atenguin rigorosament, la higiene, l'alimentació, la son i en definitiva la bona salut de cada nena i cada nen.

Vetllem observant: hem de tenir una actitud d'escolta, que ens permeti observar i entendre com va tenint lloc el desenvolupament de cada infant a tots els nivells, tant físic com psíquic o afectiu.

Vettlem Acollint: les mares i pares han de poder confiar en l'escola i el seu equip. Per això les mestres hem de saber escoltar i fer que ens escoltin, hem de permetre que els pares i mares entrin a la classe i que participin del que s'hi fa en la mesura de les seves possibilitats. Quan hom se sent acollit s'integra, en integrar-se coneix, coneixent estimem i quan estimem i ens estimen ens sentim acollits.

vellar

Acompanyem els nens i nenes mentre experimenten i gaudeixen. Els acompanyem en el seu desenvolupament, respectant les possibilitats i interessos de cadascú.

Per tal de poder-ho fer, l'equip de l'escola ha de conèixer suficients recursos pedagògics per a oferir un ampli ventall, de manera que cada infant pugui trobar les activitats que més li agradin i interessin. Per això és molt important la formació continuada de les mestres, que ens permet estar sempre al cas de noves propostes pedagògiques.

servicio comedor