C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Les famílies i l'escola

Les famílies i l'escola

La participació a l'escola dels pares i mares és fonamental. Encara ho és més quan parlem d'infants de 0 a 3 anys. Per les mestres és molt important conèixer com és l'entorn familiar de cada nen o nena, per poder-los entendre i atendre convenientment. Els pares i mares que s'integren i participen del que els seus fills o filles fan a l'escola, tenen un contacte més proper amb tot el que hi esdevé i una relació més estreta amb les mestres, les coneixen millor i els tenen més confiança. Als nens i nenes l'entorn escolar no ha de semblar-los-hi mai aïllat o aliè a l'entorn on ells i elles se senten confortats i recolzats: l'entorn familiar.