Les famílies i l'escola

les-families.jpgLa participació a l'escola dels pares i mares és fonamental. Encara ho és més quan parlem d'infants de 0 a 3 anys. Per les mestres és molt important conèixer com entorn fés l'amiliar de cada nen o nena, per poder-los entendre i atendre convenientment. Els pares i mares que s'integren i participen del que els seus fills o filles fan a l'escola, tenen un contacte més proper amb tot el que hi esdevé i una relació més estreta amb les mestres, les coneixen millor i els tenen més confiança. Als nens i nenes l'entorn escolar no ha de semblar-los-hi mai aïllat o aliè a l'entorn on ells i elles se senten confortats i recolzats: l'entorn familiar.

A Saltiró, l'altre trosset de la família