Suport psicopedagògic

Suport psicopedagògic

De vegades hi ha infants que tenen necessitats educatives especials. Quan els nens i nenes són petits, aquestes necessitats no sempre són fàcils de detectar. És per això que el personal del Saltiró comptem amb una formació i una experiència, que ens posa en alerta davant de certs comportaments, actituds, maneres de fer o estats d'ànims. No obstant, sempre és bo poder confirmar les nostres intuïcions amb experts de fora de l'escola. I aquí és on entra el Centre Baula, CDIAP de l’Hospitalet, que és un recurs públic orientat a la prevenció, detecció precoç i atenció dels infants que presenten disarmonies, dèficits o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-ho. Els companys i les companyes del Baula, sempre acudeixen "al rescat" quan s'encenen les alarmes al Saltiró... http://baulacdiap.cat/