C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Vetllar

Vetllar

VETLLEM CUIDANT: els infants han d'estar ben atesos físicament, en un espai condicionat i adaptat a les seves necessitats, on s'atenguin rigorosament, la higiene, l'alimentació, la son i en definitiva la bona salut de cada nena i cada nen.

VETLLEM OBSERVANT: hem de tenir una actitud d'escolta, que ens permeti observar i entendre com va tenint lloc el desenvolupament de cada infant a tots els nivells, tant físic com psíquic o afectiu.

VETLLEM ACOLLINT: les mares i pares han de poder confiar en l'escola i el seu equip. Per això les mestres hem de saber escoltar i fer que ens escoltin, hem de permetre que els pares i mares entrin a la classe i que participin del que s'hi fa en la mesura de les seves possibilitats. Quan hom se sent acollit s'integra, en integrar-se coneix, coneixent estimem i quan estimem i ens estimen ens sentim acollits.