Com fem una escola de tots i totes, per a totes i tots

Com fem una escola de tots i totes, per a totes i tots

Els infants són persones, que han de poder gaudir dels drets que aquestes tenen. L'escola subscriu totalment la declaració Universal dels drets dels infants. No discriminarem mai cap infant per raó del seu sexe, religió, classe social o per l'orientació sexual dels seus pares, així com tampoc pel fet que tingui alguna particularitat o necessitat educativa especial (comptem en aquest darrer cas, amb la col·laboració del centre "Baula"). Totes i tots formem part d'alguna minoria, totes i tots tenim el dret de rebre una educació individualitzada i de qualitat, adaptada a les nostres necessitats.