C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Acompanyar

ACOMPANYEM els nens i nenes mentre experimenten i gaudeixen. Els acompanyem en el seu desenvolupament, respectant les possibilitats i interessos de cadascú.

Per tal de poder-ho fer, l'equip de l'escola ha de conèixer suficients recursos pedagògics per a oferir un ampli ventall, de manera que cada infant pugui trobar les activitats que més li agradin i interessin. Per això és molt important la formació continuada de les mestres, que ens permet estar sempre al cas de noves propostes pedagògiques.