C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, (Barcelona)

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ:

La preinscripció pel proper curs, s’inicia mitjançant visites personalitzades que comencen a partir del 9 de gener. Les podeu concertar trucant al 93 337 26 40 de 9:30 a 17h, o passant directament per l’escola.

Entenem per preinscripció una reserva de plaça pel proper curs, un cop havent assistit a la visita personalitzada, on se us ha explicat el model d’escola que som i on heu pogut veure les instal•lacions. El fet que us decidiu a preinscriure la vostra filla o el vostre fill al Saltiró, pressuposa doncs, que creieu en el nostre projecte i que penseu que és la millor opció. Per tant, la preinscripció representa un doble compromís: L’escola us garanteix la plaça i vosaltres us comprometeu a fer la matrícula quan arribi el moment. Evidentment aquest compromís es pot trencar per part d’una o altra part per raons de força major, degudament raonades. Penseu que, de la mateixa manera que us faríem anar molt malament si us prometéssim una plaça que després no tinguéssim, també per a l’escola és un daltabaix el comptar amb un nen o nena que fa baixa en l’últim moment.

Al ser la nostra escola privada (tot i rebre una subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat), no està sotmesa a les normes de matriculació de les escoles públiques, concertades o sostingudes amb fons públics. Per tant, els criteris que ens marquem no són ben bé els mateixos. Tenen prioritat (per aquest ordre):

En primer lloc, els nens i nenes que ja venen a l’escola i canvien de classe. Després, s’han d’ocupar les places dels nens i nenes que es quedaran a dinar a l’escola. Tant pel que fa a les places de menjador com a les altres, seguirem el següent ordre de prioritats:

  1. Les famílies amb necessitats educatives especials.
  2. Les famílies de les mestres de l’escola.
  3. Els germans i germanes dels nens i nenes que venen o venien a l’escola.
  4. Les famílies en que un dels progenitors, és exalumne/a.
  5. Les famílies que el curs passat varen quedar en llista d’espera.
  6. Les famílies, que tot i no formar part de l’equip docent, col•laboren o han col•laborat d’alguna manera amb nosaltres.

MATRÍCULA:

Pels volts de Setmana Santa, abans o després de les vacances (cap el més d’Abril, més o menys), comença el procés de matrícula. Si no heu fet la visita a l'escola ni la preinscripció i encara hi ha plaça, podeu seguir demanant hora per venir a conèixer-nos i en cas de que us interessi, matricular el vostre fill o filla. Els i les qui heu fet la preinscripció (això vol dir que teniu la plaça reservada) us trucarem per a que vingueu a formalitzar la matrícula.